Российские вундеркинды Тепляковы действительно учатся в могилевском университете – фотофакт

В самом вузе они не появлялись, но числятся как студенты, будущие программистка и экономист.

Как стало известно mogilev.media, нашумевшие российские вундеркинды, брат и сестра Алиса и Хеймдаль Тепляковы числятся на первом курсе могилевского Белорусско-Российского университета. Про то, что в БРУ ожидают знаменитых студентов наше издание писало еще в ноябре прошлого года. Тогда эта информация курсировала в университете на уровне разговоров и слухов. Сейчас же появились конкретные доказательства зачисления Тепляковых в БРУ в качестве учащихся.

Напомним, Алиса Теплякова стала широко известна в российском медиапространстве в 2020 году, когда в семилетнем возрасте закончила 11-й класс средней школы. Ее многодетный отец — у Тепляковых семеро детей — ошеломил общественность заявлением о том, что его дочь собирается поступать на факультет психологии МГУ. В восемь лет Алиса поступила на специальность «Психология службы», но после скандала на экзамене «Введение в психологию» перестала учиться в этом вузе. 

Летом 2022 года Алису Теплякову и ее младшего брата Хеймдаля не приняли в российский университет «Синергия». Им было отказано в зачислении на основании локальных актов вуза, а также в связи с невозможностью освоения практико-ориентированных образовательных программ данного вуза.

Сейчас же десятилетняя Алиса Теплякова является студенткой первого курса Белорусско-Россиского университета. Наши читатели прислали фотографию экзаменационной ведомости группы АСОИЗ-221, в которой значится Теплякова Алиса Евгеньевна. 

Группа АСОИЗ-221 обучается по специальности “Автоматизированные системы обработки информации” заочно и изучает программирование. Девятилетний брат Алисы Тепляковой Хеймдаль зачислен в группу ЭМЗ-221. Его специальность – “Электронный маркетинг”, и обучение также заочное.

Известно, что в самом университете, на установочной сессии и на протяжении текущей зимней сессии дети-вундеркинды не появлялись.

Фото: АО “ТВ Центр”

Скандальна вядомых расійскіх вундэркіндаў Алісу і Хеймдаля Цепляковых чакаюць у магілёўскім БРУ

Як стала вядома Магілёў.media, дзесяцігадовую Алісу Цеплякову рыхтуюцца сустракаць на завочным аддзяленні спецыяльнасці АСАІ – яна будзе навучацца праграмаванню – а яе дзевяцігадовы брат Хеймдаль паступіў на эканамічную спецыяльнасць.

У Беларуска-Расійскім універсітэце ўжо прайшлі нарады з выкладчыцкім калектывам, на якіх прадстаўнікі адміністрацыі ВНУ тлумачылі асаблівасці двух новых залічаных студэнтаў – перадаюць крыніцы Магілёў.media. Будучых выкладчыкаў дзяцей-вундэркіндаў папярэдзілі пра тое, што з імі заўсёды знаходзіцца бацька Яўген, які аднойчы ўжо развязаў бойку у Маскоўскім дзяржаўным універсітэце, незадаволены ходам экзаменацыйнага іспыту ў дачкі на псіхалагічным факультэце.

Аліса Цеплякова стала шырока вядомай у расійскай медыяпрасторы ў 2020 годзе, калі ў сямігадовым узросце яна завяршыла праграму 11-класнага сярэдняга школьнага навучання. Бацька шмтдзетнай сям’і – у Цепляковых сямёра дзяцей – агаломшыў грамадскасць заявай, што дачка збіраецца паступаць на псіхалагічны факультэт МДУ. У восем гадоў Аліса сапраўды паступіла туды на спецыяльнасць “Псіхалогія службовай дзейнасці”, аднак пасля скандалу на экзамене па “Уводзінах у псіхалогію” перастала паяўляцца ў гэтым ВНУ.

Летам 2022 года Алісу Цеплякову і яе малодшага брата не залічылі ў расійскі універсітэт “Сінэргія”. У паступленні ім адмовілі на падставе лакальных актаў універсітэта, а таксама з-за немагчымасці асваення практыкаарыентаваных адукацыйных праграм гэтай ВНУ.

Гісторыя Алісы і яе сям’і мае дыяметральна процілеглыя ацэнкі ў расійскім грамадстве. 

– З экспертнага пункту гледжання, гэтая сітуацыя з’яўляецца неапрабаваным эксперыментам па кагнітыўнай акселерацыі малалетняга дзіцяці, які не ўлічвае пазнавальныя і асобасныя заканамернасці развіцця дзяцей гэтай узроставай катэгорыі – заяўляў доктар навук, псіхолаг Аляксандр Асмолаў.

– Скажу адразу, што я вельмі трапётка стаўлюся да гэтай сям’і – даваў каментарый MK.RU адзін са знаёмых Цепляковых – яны вялікія малайцы. Але апошні год іх проста не пазнаю. Спачатку я з захапленнем глядзеў на іх перадавыя методыкі выхавання і навучання, так радаваўся поспехам Алісы, калі яна паступіла ў лепшую ВНУ краіны. Зараз жа бачу, што зусім юнае дзіця ўцягнулі ў нейкую дзіўную гульню. Гэта ўжо не гісторыя пра паспяховае навучанне дзяўчынкі-вундэркінда, а гісторыя пра вайну бацькоў і ўніверсітэта.

Магілёў.media будзе сачыць за ходам вучобы скандальна вядомых вундэркіндаў у магілёўскім універсітэце. Вядома, што на восеньскую ўстановачную сесію Аліса і Хеймдаль не з’явіліся, іх чакаюць праз пару тыдняў на зімовай сесіі.

Фота: АО “ТВ Центр”